[News] MTV EXIT RETURNS TO VIETNAM TO FIGHT HUMAN TRAFFICKING

INTERNATIONAL MODERN-ROCK BAND SIMPLE PLAN TO TAKE CENTRESTAGE AT MTV EXIT FREE CONCERT IN HANOI ON 26 MAY

 DOCUMENTARY, YOUTH SESSIONS, AND ROADSHOW ALSO ANNOUNCED

 BAN NHẠC ROCK HIỆN ĐẠI QUỐC TẾ SIMPLE PLAN SẼ CHIẾM LĨNH SÂN KHẤU TẠI BUỔI HOÀ NHẠC MIỄN PHÍ MTV EXIT TẠI HÀ NỘI VÀO NGÀY 26 THÁNG 5

 ĐỒNG THỜI CÔNG BỐ PHÁT HÀNH PHIM TÀI LIỆU, CÁC TIẾT MỤC CHO THANH THIẾU NIÊN, VÀ CHUYẾN LƯU DIỄN

3 APRIL 2012, HANOI: MTV EXIT (End Exploitation and Trafficking), today announced the return of the MTV EXIT campaign to Vietnam with a nation-wide initiative to combat human trafficking through a series of live events, TV programming and youth engagement activities. The flagship event will be a massive live concert at Hanoi’s My Dinh Stadium on 26 May featuring international modern-rock sensation, Simple Plan

3/4/2012, HÀ NỘI: MTV EXIT (End Exploitation and Trafficking), hôm nay vừa công bố sự trở lại Việt Nam của chiến dịch MTV EXIT với một chương trình toàn quốc nhằm chống lại nạn buôn người, qua một chuỗi sự kiện trực tiếp, chương trình TV và các hoạt động tiếp cận thanh thiếu niên. Sự kiện chính của chiến dịch sẽ là buổi hoà nhạc tại Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội vào ngày 26 tháng 5 với sự tham gia của ban nhạc rock nổi tiếng quốc tế Simple Plan.

MTV EXIT is produced in partnership with the Government of Vietnam including the full support of the Ministry of Culture, Sports and Tourism (MOCST), the United States Agency for International Development (USAID), the Australian Government’s Agency for International Development (AusAID), and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

MTV EXIT được sản xuất dưới sự hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam bao gồm sự hỗ trợ toàn diện của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL), Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia (AusAID), và Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

After performing to screaming fans across Asia (including Japan, China, and Singapore), this will be Simple Plan’s first-ever live performance in Vietnam. The band is currently on a sold-out European tour and has gained worldwide recognition, selling more than 7 million albums sold globally. Their success has led to Top 3 standing in Mexico, Brazil, Japan, and Canada, Top 10 in Hong Kong, Sweden, Austria, Switzerland, Australia, and Germany, and Top 20 in Spain, Finland, and France. The band’s recent hit singles, Summer Paradise and Jetlag, are part of an impressive lists of hits, including This Song Saved My Life, the first song ever written from hundreds of messages collected from fans via Twitter. The members of Simple Plan have also used their global popularity for good by starting the Simple Plan Foundation, which raises money for a variety of charities, including proceeds from the sale of the band’s single, Save you, which were distributed to various cancer charities.

Sau những chuyến lưu diễn tại Châu Á (bao gồm Nhật Bản, Trung Quốc và Singapore), đây sẽ là lần đầu tiên Simple Plan trình diễn trực tiếp tại Việt Nam. Ban nhạc hiện đang lưu diễn tại Châu Âu (vé đã bán hết) và nổi tiếng toàn thế giới, với hơn 7 triệu album đã được bán trên toàn cầu. Thành công đã đưa ban nhạc vào Top 3 tại Mexico, Brazil, Nhật Bản, và Canada, Top 10 tại Hong Kong, Thuỵ Điển, Áo, Thuỵ Sĩ, Úc, và Đức, và Top 20 tại Tây Ban Nha, Phần Lan và Pháp. Hai đĩa đơn hit gần đây nhất của Simple Plan, Summer Paradise vàJetlag, là một phần trong danh sách ấn tượng những bài hát đỉnh, bao gồm This Song Saved My Life, ca khúc đầu tiên được viết từ hàng trăm thông điệp của người hâm mộ gửi qua Twitter. Các thành viên của Simple Plan cũng tận dụng sự nổi tiếng toàn cầu để làm việc thiện, với việc khởi xướng Quỹ Simple Plan quyên góp tiền cho nhiều hoạt động từ thiện, gồm cả thu nhập từ việc bán đĩa đơn Save you, được gửi đến nhiều tổ chức từ thiện phòng chống bệnh ung thư.

“Over our career, it’s always been very important for us to get involved socially and support causes that are close to our hearts. We started the Simple Plan Foundation with the goal of helping young people in need,” said Chuck Comeau. “Teaming up with MTV EXIT to raise global awareness around the issue of human trafficking is exactly what our mission is all about. Human trafficking is a horrible crime with devastating consequences for so many young people and their families. We are proud to stand together with MTV EXIT and their partners in the fight against exploitation. We can’t wait to play in Vietnam for the first time and are looking forward to informing our fans on how they can get involved and help out.”

“Trong suốt sự nghiệp của ban nhạc, chúng tôi luôn coi trọng việc đóng góp cho xã hội và hỗ trợ những mục đích gần gũi với trái tim. Chúng tôi khởi xướng Quỹ Simple Plan với mục tiêu giúp đỡ thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn,” Chuck Comeau cho biết. “Hợp tác với MTV EXIT nhằm nâng cao nhận thức toàn cầu xung quanh vấn đề buôn người chính là sứ mệnh của chúng tôi. Buôn người là một tội ác kinh khủng gây nên hậu quả nặng nề đối với rất nhiều thanh thiếu niên và gia đình. Chúng tôi rất vinh dự được cùng hợp tác với MTV EXIT và các đối tác trong cuộc chiến đấu chống lại nạn bóc lột người. Chúng tôi rất háo hức được trình diễn tại Việt Nam lần đầu tiên và mong sớm được thông báo cho người hâm mộ biết họ có thể tham gia và hỗ trợ như thế nào.”

Also joining the line-up are top local artists to be announced soon, as well as details on how to obtain free tickets to the concert. The 26 May live concert follows the MTV EXIT’s 2010 concert tour in Vietnam, which saw 80,000 Vietnamese music fans attend four concerts across the country, including the massive event at My Dinh Stadium featuring K-pop sensation, Super Junior.

Cùng tham gia buổi hoà nhạc là những nghệ sĩ hàng đầu trong nước mà tên tuổi sẽ sớm được công bố, cũng như thông tin chi tiết hướng dẫn nhận vé xem hoà nhạc miễn phí. Buổi hoà nhạc trực tiếp ngày 26 tháng 5 tiếp nối chuyến lưu diễn MTV EXIT tại Việt Nam năm 2010, với 80.000 khán giả tham gia bốn buổi hoà nhạc tổ chức trên toàn quốc, bao gồm cả buổi trình diễn đỉnh cao tại Sân vận động Mỹ Đình với các thần tượng K-pop, Super Junior.

Human trafficking is a crime that affects 2.5 million people worldwide. Of those, more than half are living in or are from Asia and the Pacific. Often, the victims are young people who are guilty of nothing more than wanting a better life for themselves and their families.

Buôn người là một tội ác ảnh hưởng đến 2,5 triệu người trên toàn thế giới. Trong số đó có hơn một nửa đang sống tại hoặc đến từ Châu Á-Thái Bình Dương. Thông thường, nạn nhân là những người trẻ tuổi chỉ mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình.

In addition to the concert, MTV EXIT announced the new appointment of one of Vietnam’s leading pop stars, Mỹ Tâm as the new MTV EXIT Celebrity Ambassador to Vietnam, where she will host a new half-hour Vietnamese documentary film, Enslaved: An MTV EXIT Special. The documentary will give audiences a real and rare glimpse into human trafficking and exploitation in Vietnam, telling stories of human trafficking survivors and highlighting what everyone can do to help end this horrific crime. Enslaved: An MTV EXIT Special is currently in production and will premiere on Vietnam Television (VTV) and on MTV Vietnam channel in May 2012.

Cùng với buổi hoà nhạc, MTV EXIT cũng công bố việc uỷ nhiệm một trong những ngôi sao ca nhạc hàng đầu trong nước, Mỹ Tâm, làm Nghệ sĩ Đại sứ mới của MTV EXIT tại Việt Nam, người sẽ dẫn chương trình cho bộ phim tài liệu tiếng Việt mới có độ dài nửa tiếng,Enslaved: An MTV EXIT Special (Bị bắt làm nô lệ: Một bộ phim đặc biệt của MTV EXIT). Bộ phim này sẽ đem lại cho khán giả một cái nhìn chân thực và hiếm hoi về nạn buôn người và bóc lột người tại Việt Nam, kể lại câu chuyện của những người thoát khỏi nạn buôn người và nhấn mạnh những gì tất cả chúng ta có thể làm để góp phần chấm dứt tội ác kinh tởm này. Enslaved: An MTV EXIT Special hiện đang được sản xuất và sẽ được phát sóng lần đầu trên Đài truyền hình Việt Nam (VTV) và kênh MTV Vietnam trong tháng 5 năm 2012.

MTV EXIT is also hosting its first-ever multi-media exhibition on human trafficking as part of MTV EXIT Youth Sessions. This will give Vietnamese youth the opportunity to learn about human trafficking by interacting with the issue through different creative mediums. The exhibition is being developed in collaboration with leading Vietnamese artistic talents to showcase innovative ways of communicating this critical social issue. It will be segmented into a series of different spaces, such as video, music, installation, photography, and interactive activities to facilitate a dynamic learning experience. The Youth Sessions will also include a one day training workshop to empower and engage selected youth leaders aged 18 to 28 years old and challenge them to fight against human trafficking back to their local communities and run their own campaign activities. Approximately 20 of these youth leaders will then run their planned series of engagement activities at MTV EXIT’s anti-trafficking roadshows in at least 5 vulnerable provinces outside of Hanoi starting from the third quarter of 2012.

MTV EXIT cũng đang chủ trì triển lãm truyền thông đa phương tiện đầu tiên về nạn buôn người, một phần trong Các tiết mục MTV EXIT cho Thanh thiếu niên. Triển lãm sẽ đem lại cho thanh thiếu niên Việt Nam cơ hội tìm hiểu về nạn buôn người bằng cách tiếp xúc với vấn đề này thông qua những phương tiện sáng tạo đa dạng. Triển lãm được phát triển với sự hợp tác cùng những nghệ sĩ tài năng hàng đầu Việt Nam nhằm giới thiệu các phương thức sáng tạo để truyền đạt về vấn đề xã hội cấp thiết này. Triển lãm sẽ được chia thành nhiều không gian khác nhau, chẳng hạn như video, âm nhạc, sắp đặt, nhiếp ảnh, và các hoạt động tương tác nhằm tạo ra một trải nghiệm học hỏi năng động. Tiết mục Thanh thiếu niên cũng bao gồm hội thảo huấn luyện một ngày nhằm trau dồi và tiếp cận những lãnh đạo thanh thiếu niên chọn lọc lứa tuổi 18-28 và thách thức họ đấu tranh chống lại nạn buôn người trong cộng đồng địa phương và điều hành những hoạt động chiến dịch của mình. Khoảng 20 lãnh đạo thanh thiếu niên sẽ điều hành các hoạt động theo kế hoạch tại chuyến lưu diễn của MTV EXIT nhằm chống nạn buôn người tại ít nhất năm tỉnh thành xung quanh Hà Nội, những nơi dễ xảy ra nạn buôn người, kể từ quý III năm 2012.

For more details about human trafficking and exploitation in Asia, visit www.mtvexit.orgor follow MTV EXIT on the following social media platforms: Twitter @mtvexit andwww.facebook.com/mtvexit

Để biết thêm thông tin về nạn buôn người và bóc lột người tại Châu Á, truy cậpwww.mtvexit.org hoặc kết nối với MTV EXIT trên các nền tảng truyền thông xã hội:Twitter @mtvexit và www.facebook.com/mtvexit

Advertisements

Posted on 03/04/2012, in News, Tin Tức. Bookmark the permalink. Bạn nghĩ gì về bài viết này?.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: